1101 - Όροι χρήσης
Στη σελίδα δικτύωσης των 1101 συμμετέχουν μόνο όσοι είναι μέλη του εγχειρήματος και προσφέρουν με πάγια εντολή κάποιο από τα πακέτα συνδρομής του ThePressProject.

Τα μέλη που χρησιμοποιούν την εφαρμογή οφείλουν να αναζητούν μια ήπια επικοινωνία, να μη χρησιμοποιούν το δίκτυο για λόγους προπαγάνδας κάθε είδους, να μην παρενοχλούν με οιποιονδήποτε τρόπο τα άλλα μέλη και να μην εκφράζονται με υβριστικό και προσβλητικό τρόπο.

Το ThePressProject διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει μέλη ακόμα και αν πληρώνουν τη συνδρομή τους σε περίπτωση που γίνεται κακή χρήση του προσφερόμενου χώρου.

Κάθε μέλος που έχει ολοκλήρωσει μια 12 μηνη συνδρομή στο TPP θα παραμένει ενεργό μέλος των 1101 ακόμα και αν σταματήσει στο εξής να προσφέρει χρήματα.

Αποκλειστικός υπεύθυνος λειτουργίας παραμένει το ThePressProject.